Summary

posted on 03 Sep 2008 00:45 by stardustblog

ตั้งแต่เปิดบล๊อก(30 กรกฎาคม 2008) ถึง 31 สิงหาคม 2008(ก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อย)

สังเกตว่าสี่วันที่มียอดคนเข้ามาดูมากที่สุดนั้นเป็นวันที่ Entry ซึ่งโพสต์ในวันนั้น ขึ้น Hot Post ของ Exteen คนก็เลยตามมาดูเยอะ