NorthernThai

กำเมืองวันละหลายกำ

posted on 12 Aug 2008 23:42 by stardustblog in NorthernThai

กำเมืองวันละหลายกำ วันนี้ขอเสนอกำว่า  "งืด"

 งืด เป็นอาการหรือความรู้สึกชนิดหนึ่ง  บ่อาจหากำในภาษาไทยมาเทียบเคียงได้ตรงเป๊ะๆ  แต่เิปิ้นมีนิทานว่า(เปิ้นตี้ว่านิไผนิ-ท่านที่ว่านี่ใครนะ)  

 ลูกบ่าวกับป้ออู้กั๋นบนเฮือน

ป้อ : งืดก็คืออาการตี้จ๊างล่นลงฮูปูได้  (งืดคืออาการที่ช้างวิ่งลงรูปูได้)

ลูกบ่าว(ลูกชาย) :แล้วมันลงไปได้จะไดอีป้อ (แล้วมันลงไปได้อย่างไรครับพ่อ)

ป้อ : ก็ฮั่นนะ มันงืด   (ก็นั่นแหละมัน งืด)

 

 แต่ถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษ ก็คงๆ คล้ายกับคำว่า Amazing รวมๆ  Mystery ละมั้งนะ

 

ตี้ = ที่ (เสียง ต ใช้แทน ท ในภาษาไทย)

บ่ = ไม่ 

เปิ้น = สรรพนามบุรุษที่ 1 หรือ 3  ใช้แทนตัวเองได้ หรือใช้แทนคนที่พูดถึงก็ได้

ไผ = ใคร

ป้อ, อีป้อ = พ่อ  (ใช้ "อี" นำหน้า "ป้อ" กับ "แม่" นี่ยังสุภาพอยู่นะครับ  แต่อย่าไปใช้นำหน้าคำอื่นเพราะจะกลายเป็นหยาบขึ้นมาทันที)

ฮั่น = นั่น 

ลูกบ่าว = ลูกชาย

อู้ = พูด, คุย

เฮือน = เรือน (เสียง ฮ ใช้แทนเสียง ร ในภาษาไทย เช่น  เรือ ทางเหนือออกเสียงว่า เฮือ,   รัก ออกเสียงว่า ฮัก เป็นต้น)

 

 

edit @ 12 Aug 2008 23:54:34 by Eddalion