ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี ผู้คนหันหน้าเข้าหาการเรียนต่อ(เพราะกลัวตกงาน) หรือไม่ก็สมัครเป็นทหารกันเยอะ(แ่น่นอน ฟันธง)  เลย  สำหรับคนที่คิดจะเรียนต่อ มีเรื่องลึกๆ จะบอกด้วยล่ะ

 

  1. coureswork  จะยากขึ้น (แน่นอน) สำหรับสายวิทย์ก็จะหนักขึ้นมาก  ถ้าเรียนฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ที่ใช้จะซับซ้อนยิ่งขึ้น  ถ้าเป็นทางเคมีหรือชีววิทยา  ขั้นตอนหรือเทคนิคทางเคมีและชีววิทยาก็จะยิ่งหลายขั้นตอน และต้องการทักษะที่สูงกว่าเดิม  ดังนั้นก่อนสอบหรือเตรียมตัวเรียน ควรเตรียมให้พร้อมทั้ง  "กำลังความรู้"  "กำลังทักษะ" และ "กำลังทรัพย์"     
  2. ควรเลือกสถานที่เรียนจาก "กลุ่มวิจัย" หรือ "อาจารย์ที่ปรึกษา" ที่มีผลงานและหัวข้อวิจัยที่ดี อาจารย์ดีๆ อาจจะอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ภาพลักษณ์โดยรวมไม่เด่นดังก็ได้ พูดง่ายๆ คือ เราจะมัวสนแต่ "ชื่อ" มหาวิทยาลัยไม่ได้ ต้องพิจารณาลงลึกถึงระดับ  "ภาควิชา"  "หัวข้อวิจัย"  หรือ "อาจารย์" กันเลยทีเดียว
  3. นักศึกษาโทเอก ไม่ได้เรี