รับ TAG ค่าใช้จ่ายมาจากน้อง Moonshine  entry ค่าใช้จ่าย 4 ปีของการเป็นนักศึกษา

อาจจะนานไปหน่อยเพราะมัวแต่เีขียน entry เก่าก่อน  เรื่อง

การเชื่อมต่อใหม่ของเส้นสนามแม่เหล็ก เบื้องหลังพายุสุริยะ

 

เมื่อพูดถึงค่าใช้จ่ายในระดับ ป.ตรี สมัยนี้แล้ว จะพูดถึง ป.ตรี สมัยรหัส 42  มช (จำได้ว่าหน่วยกิจแลบ 100 บาท หน่วยกิจภาคบรรยาย 40 บาท)  ก็คงจะไกลเกินไป  มาดูของ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรฟิสิกส์ (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บ้างดีกว่า

ราคาค่าเรียนที่นี่มีสองอัตรา สำหรับคนมีทุนและไม่มีทุน

1. ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 900 บาท สำหรับคนไม่มีทุน   และ 9,000 บาท สำหรับเด็กทุนซึ่งเขาบอกว่าคิดเต็มอัตรา(อุ๊ แม่เจ้า ต่างกัน 10 เท่า)  สำหรับการเรียนปริญญาเอก(ไม่นับโทควบเอกนะ) ต้องลงทะเบียนวิชา Seminar 3,4 และ 5 วิชาละ 1 หน่วยกิต  รวม 3 หน่วยกิต  ลงทะเบียนกระบวนวิชาบังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต  และวิชาเลือกอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   รวมทั้งหมด  12 หน่วยกิต(credits)

2. ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  (Thesis Registration/Research Project)  25,200  Bath อัตราเดียวกันทั้งผู้มีทุนและไม่มีทุน สามารถแ่บ่งจ่ายได้นะครับ  (แต่ 25200 ยอมให้แบ่งจ่าย ที 300,000 ด้านล่าง กลับแบ่งจ่ายไม่ได้ งงละ่น่อ)

3. ค่าอุปทานงานวิจัย Research Supplies Fee    300,000 บาท (ผู้รับทุนถูกเรียกเก็บเต็มอัตรา แต่ผู้ไม่มีทุนได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจ่าย เพราะถ้าเรียกเก็บล่ะก็ไม่รวยก็ไม่มีใครกล้ามาเรียนแน่ๆ)

 

รวมแล้วสำหรับค่าลงทะเบียนทั้งหมด 

นักศึกษาที่ได้รับทุน จะต้องจ่ายอย่างต่ำ  9,000*12+25,200+300,000  =  433,200  บาท (แต่จ่ายจริง 0.00 บาท เพราะทางผู้ให้ทุนออกให้)

ส่วนนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุน จะต้องจ่ายอย่างต่ำ  900*12+25200+0  =   36,000 บาท (จ่ายจริง  36,000 เพียวๆ ไม่มีตัวแสดงแทน)

นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก เช่น ค่าบริการการศึกษา  ค่ากิจกรรมนักศึกษา  ค่าอินเตอร์เนต  เป็นต้น

มาดูค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายแยกตามเทอมต่างๆ ดังนี้

 

 • ภาคเรียนที่ 1/2005  
  • Education Service FEE  3,750 THB
  • Student Activities Fee    250 THB
  • Graduate Tuition (Contemporary  Physics  3 credits)   27,000  THB
  • Graduate Studies Fee 750 THB
  • Internet   300
  • Total  32,050
 • ภาคเรียนที่  2/2005
  • Education Service FEE      3,050  THB
  • Student Activities Fee    250  THB
  • Graduate Tuition (Computational  Physics  3 credits)   27,000  THB
  • Graduate Studies Fee 750
  • Internet   300
  • Total  31,350
  • Thesis Registration/Research Project   12,600
  • Research Supplies Fee                  300,000
  • Total  312,600
 • ภาคเรียนที่ 1/2006
  • Education Service FEE      3,750 THB
  • Student Activities Fee    250 THB
  • Graduate Tuition (Cosmic Rays   3 credits, Seminar 3   1 credit:)   36,000 THB
  • Thesis  Registration/thematic paper registration    12,600  THB
  • Graduate Studies Fee 750  THB
  • Internet   300
  • Total  53,650
 • ภาคเรียนที่ 2/2006
  • Education Service FEE      3,050
  • Student Activities Fee    250
  • Graduate Tuition (Seminar 4   1 credit:)   9,000
  • Graduate Studies Fee 750
  • Internet   300
  • Total  13,350
 • ภาคเรียนที่ 1/2007
  • Education Service FEE      3,750
  • Student Activities Fee    250
  • Graduate Tuition (Seminar 5   1 credit:)   9,000
  • Graduate Studies Fee 750
  • Internet   300
  • Total  14,050
 • ภาคเรียนที่ 2/2007
  • Education Service FEE      3,050
  • Student Activities Fee    250
  • Graduate Studies Fee 750
  • Internet   300
  • Total  4,350
 • ภาคเรียนที่ 1/2008
  • Education Service FEE      3,750
  • Student Activities Fee    250
  • Graduate Studies Fee 750
  • Internet   300
  • Total  5,050
 • ภาคเรียนที่ 2/2008
  • Education Service FEE      3,050
  • Student Activities Fee    250
  • Graduate Studies Fee 750
  • Internet   300
  • Total  4,350
รวมค่าใช้จ่าย  4   ปีก็ตก  470,800 บาท  ซึ่งไม่ต้องจ่ายเองแม้แต่บาทเดียว