สืบเนื่องจาก TAG entry  คู่มือเด็กมหาลัย ฉบับคนมีกึ๋น

เลยต้องตอบกันเสียหน่อย

 1. ตอนนี้กำลังเรียนคณะอะไร สาขาอะไรอยู่?  
          กำลังเรียนคณะวิทยาศาสตร์   วิชาเอกฟิสิกส์   (วิชาโทคณิตศาสตร์)  ทำวิจัยด้าน ฟิิสิกส์ดาราศาสตร์-ฟิสิกส์อวกาศ
 2. สาขาที่เรียน เรียนยังไง เรียนอะไรบ้าง?
  • นอกจากวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่ต้องเรียนในระดับ ปี. 1 แล้ว เมื่อขึ้นปี 2-4 เรียนพื้นฐานฟิสิกส์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  เจาะลึกรากเหง้าทฤษฎีทางฟิสิกส์อันเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน   โดยต้องเรียนคณิตศาสตร์เป็นวิชาโท(แล้วแต่หลักสูตรว่าจะบังคับหรือไม่) เพราะคณิตศาสตร์เป็นเครื่องสำคัญที่ช่วยสนับสนุนฟิสิกส์
  • สำหรับปริญญาโท-เอก จะเพิ่มความลึกของฟิสิกส์พร้อมทั้งคณิตศาสตร์ที่ยากขึ้น  พร้อมๆ กับทักษะการทำวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ครับ
  • ส่วนเรียนอะไรบ้างนั้น ผมเคยเขียนไว้ใน entry นี้ครับ  นักศึกษาฟิสิกส์เรียนอะไรกันบ้างนะ?? 
 3. สาขาที่เรียนเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
  • เรียนเพื่อศึกษาและฝึกฝนวิธีการได้มาซึ่งความรู้  ด้วยกระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเอาไปเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ หรือทำงาน ทั้งที่ตรงหรือไม่ตรงกับสายวิชาที่เรียนได้เช่นกัน
  • ส่วนเรื่องอาชีพการงานผมก็เคยเขียนไว้ใน entry  เรียนฟิสิกส์/วิทยาศาสตร์ แล้วทำ(มาหากิน)อะไรได้
 4. บอกเคล็ดลับการเรียนในสาขานี้อย่างคนมีกึ๋นมา 1 ข้อ
  • ควรขยันอ่านและขยันคิด เชื่อมโยงตำรากับโลกทางกายภาพให้ได้    ที่ำสำคัญอย่าเรียนแต่ในตำราตามหลักสูตร ควรไขว่คว้าความรู้ด้านอื่น ตามความสนใจด้วย เช่น ดนตรี  ประวัติศาสตร์ สังคม  เป็นต้น เพื่อเชื่อมโยงและสร้างความเข้าใจต่อภาพรวมของวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อสังคมมนุษย์ 
 5. อยากบอกน้องๆ ที่จะเลือกคณะนี้ว่า??
  • คณะวิทยาศาสตร์ไม่ได้สอน "วิชาชีพ" แต่สอนพื้นฐานและฝึก "การหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์"  ดังนั้น  เราสามารถงอกงาม หรือขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อสนองตัณหาทางวิชาการ เอ๊ย!!  ความกระหายทางวิชาการ  หรือการทำงานได้(ไม่ว่างานนั้นจะตรงหรือไม่ตรงสายวิชาวิทยาศาสตร์ก็ตาม)
  • เรียนคณะนี้แล้วคุณจะรู้ว่า "วิทยาศาสตร์" เป็นเพียงเครื่องมือ หรือกระบวนวิธีแบบหนึ่ง ที่มนุษย์พัฒนาขึ้นมาตอบปัญหาทางกายภาพเท่านั้น    มันมีข้อจำกัดและมีขอบเขตที่ยังไปไม่ถึง    ที่เหลือเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะใช้เครื่องมือที่ชื่อ "วิทยาศาสตร์" ได้ดีหรือใช้เป็นแค่ไหน   รวมทั้งจะเอาไปทำประโยชน์หรือก่อโทษ
  • เรียนหนังสืออย่างเดียวไม่สามารถทำให้เราเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพได้    กิจกรรมนอกหลักสูตร กิจกรรมอาสา ค่าย หรือชมรมต่างๆ จะช่วยพัฒนาทัศนคติ ทักษะการทำงานกลุ่ม ฝึกแบ่งเวลา และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม จะช่วยเสริมทักษะชีวิตและวุฒิภาวะได้ 

  "ดอกหางนกยูงสีแดงฉาน บานอยู่เ็ต็มฟากสวรรค์  เกินพอให้เจ้าแบ่งปัน จงเก็บกันอย่าเดินผ่านเลยไป"               นอกจากตำราและใบปริญญาแล้ว  มหาวิทยาลัยยังมีอย่างอื่นให้เก็บเกี่ยวครับ   สำคัญที่ว่า  เราจะสังเกตเห็นความสำคัญและไขว่คว้าเอาเองหรือไม่......

 ส่งต่อ

ใครก็ได้รับหน่อยจ้า  อ่านกติกาตังลุ่มเน่อ(ข้างล่างนะ)

Tag เรียน......อย่างคนมีกึ๋น

กติกา:
1. copy กติกาขอ