สืบเนื่องจาก TAG entry  คู่มือเด็กมหาลัย ฉบับคนมีกึ๋น

เลยต้องตอบกันเสียหน่อย

 1. ตอนนี้กำลังเรียนคณะอะไร สาขาอะไรอยู่?  
          กำลังเรียนคณะวิทยาศาสตร์   วิชาเอกฟิสิกส์   (วิชาโทคณิตศาสตร์)  ทำวิจัยด้าน ฟิิสิกส์ดาราศาสตร์-ฟิสิกส์อวกาศ
 2. สาขาที่เรียน เรียนยังไง เรียนอะไรบ้าง?
  • นอกจากวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่ต้องเรียนในระดับ ปี. 1 แล้ว เมื่อขึ้นปี 2-4 เรียนพื้นฐานฟิสิกส์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  เจาะลึกรากเหง้าทฤษฎีทางฟิสิกส์อันเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน   โดยต้องเรียนคณิตศาสตร์เป็นวิชาโท(แล้วแต่หลักสูตรว่าจะบังคับหรือไม่) เพราะคณิตศาสตร์เป็นเครื่องสำคัญที่ช่วยสนับสนุนฟิสิกส์
  • สำหรับปริญญาโท-เอก จะเพิ่มความลึกของฟิสิกส์พร้อมทั้งคณิตศาสตร์ที่ยากขึ้น  พร้อมๆ กับทักษะการทำวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ครับ
  • ส่วนเรียนอะไรบ้างนั้น ผมเคยเขียนไว้ใน entry นี้ครับ  นักศึกษาฟิสิกส์เรียนอะไรกันบ้างนะ?? 
 3. สาขาที่เรียนเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
  • เรียนเพื่อศึกษาและฝึกฝนวิธีการได้มาซึ่งความรู้  ด้วยกระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเอาไปเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ หรือทำงาน ทั้งที่ตรงหรือไม่ตรงกับสายวิชาที่เรียนได้เช่นกัน
  • ส่วนเรื่องอาชีพการงานผมก็เคยเขียนไว้ใน entry  เรียนฟิสิกส์/วิทยาศาสตร์ แล้วทำ(มาหากิน)อะไรได้
 4. บอกเคล็ดลับการเรียนในสาขานี้อย่างคนมีกึ๋นมา 1 ข้อ
  • ควรขยันอ่านและขยันคิด เชื่อมโยงตำรากับโลกทางกายภาพให้ได้&nb