สืบเนื่องจาก TAG entry  คู่มือเด็กมหาลัย ฉบับคนมีกึ๋น

เลยต้องตอบกันเสียหน่อย

 1. ตอนนี้กำลังเรียนคณะอะไร สาขาอะไรอยู่?  
          กำลังเรียนคณะวิทยาศาสตร์   วิชาเอกฟิสิกส์   (วิชาโทคณิตศาสตร์)  ทำวิจัยด้าน ฟิิสิกส์ดาราศาสตร์-ฟิสิกส์อวกาศ
 2. สาขาที่เรียน เรียนยังไง เรียนอะไรบ้าง?
  • นอกจากวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่ต้องเรียนในระดับ ปี. 1 แล้ว เมื่อขึ้นปี 2-4 เรียนพื้นฐานฟิสิกส์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  เจาะลึกรากเหง้าทฤษฎีทางฟิสิกส์อันเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน   โดยต้องเรียนคณิตศาสตร์เป็นวิชาโท(แล้วแต่หลักสูตรว่าจะบังคับหรือไม่) เพราะคณิตศาสตร์เป็นเครื่องสำคัญที่ช่วยสนับสนุนฟิสิกส์
  • สำหรับปริญญาโท-เอก จะเพิ่มความลึกของฟิสิกส์พร้อมทั้งคณิตศาสตร์ที่ยากขึ้น  พร้อมๆ กับทักษะการทำวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ครับ
  • ส่วนเรียนอะไรบ้างนั้น ผมเคยเขียนไว้ใน entry นี้ครับ  นักศึกษาฟิสิกส์เรียนอะไรกันบ้างนะ?? 
 3. สาขาที่เรียนเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
  • เรียนเพื่อศึกษาและฝึกฝนวิธีการได้มาซึ่งความรู้  ด้วยกระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเอาไปเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ หรือทำงาน ทั้งที่ตรงหรือไม่ตรงกับสายวิชาที่เรียนได้เช่นกัน
  • ส่วนเรื่องอาชีพการงานผมก็เคยเขียนไว้ใน entry  เรียนฟิสิกส์/วิทยาศาสตร์ แล้วทำ(มาหากิน)อะไรได้
 4. บอกเคล็ดลับการเรียนในสาขานี้อย่างคนมีกึ๋นมา 1 ข้อ
  • ควรขยันอ่านและขยันคิด เชื่อมโยงตำรากับโลกทางกายภาพให้ได้    ที่ำสำคัญอย่าเรียนแต่ในตำราตามหลักสูตร ควรไขว่คว้าความรู้ด้านอื่น ตามความสนใจด้วย เช่น ดนตรี  ประวัติศาสตร์ สังคม  เป็นต้น เพื่อเชื่อมโยงและสร้างความเข้าใจต่อภาพรวมของวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อสังคมมนุษย์ 
 5. อยากบอกน้องๆ ที่จะเลือกคณะนี้ว่า??
  • คณะวิทยาศาสตร์ไม่ได้สอน "วิชาชีพ" แต่สอนพื้นฐานและฝึก "การหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์"  ดังนั้น  เราสามารถงอกงาม หรือขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อสนองตัณหาทางวิชาการ เอ๊ย!!  ความกระหายทางวิชาการ  หรือการทำงานได้(ไม่ว่างานนั้นจะตรงหรือไม่ตรงสายวิชาวิทยาศาสตร์ก็ตาม)
  • เรียนคณะนี้แล้วคุณจะรู้ว่า "วิทยาศาสตร์" เป็นเพียงเครื่องมือ หรือกระบวนวิธีแบบหนึ่ง ที่มนุษย์พัฒนาขึ้นมาตอบปัญหาทางกายภาพเท่านั้น    มันมีข้อจำกัดและมีขอบเขตที่ยังไปไม่ถึง    ที่เหลือเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะใช้เครื่องมือที่ชื่อ "วิทยาศาสตร์" ได้ดีหรือใช้เป็นแค่ไหน   รวมทั้งจะเอาไปทำประโยชน์หรือก่อโทษ
  • เรียนหนังสืออย่างเดียวไม่สามารถทำให้เราเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพได้    กิจกรรมนอกหลักสูตร กิจกรรมอาสา ค่าย หรือชมรมต่างๆ จะช่วยพัฒนาทัศนคติ ทักษะการทำงานกลุ่ม ฝึกแบ่งเวลา และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม จะช่วยเสริมทักษะชีวิตและวุฒิภาวะได้ 

  "ดอกหางนกยูงสีแดงฉาน บานอยู่เ็ต็มฟากสวรรค์  เกินพอให้เจ้าแบ่งปัน จงเก็บกันอย่าเดินผ่านเลยไป"               นอกจากตำราและใบปริญญาแล้ว  มหาวิทยาลัยยังมีอย่างอื่นให้เก็บเกี่ยวครับ   สำคัญที่ว่า  เราจะสังเกตเห็นความสำคัญและไขว่คว้าเอาเองหรือไม่......

 ส่งต่อ

ใครก็ได้รับหน่อยจ้า  อ่านกติกาตังลุ่มเน่อ(ข้างล่างนะ)

Tag เรียน......อย่างคนมีกึ๋น

กติกา:
1. copy กติกาของแท็กคนมีกึ๋นไปใส่ไว้ในเอ็นทรี่
2. ตั้งชื่อเอ็นทรี่เป็น "Tag เรียน....อย่างคนมีกึ๋น" <-- ใส่ชื่อคณะหรือเอกที่คุณเรียนลงไป
3. ตอบคำถาม 5 ข้อต่อไปนี้
- ตอนนี้กำลังเรียนคณะอะไร สาขาอะไรอยู่?
- สาขาที่เรียน เรียนยังไง เรียนอะไรบ้าง?
- สาขาที่เรียนเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง?
- บอกเคล็ดลับการเรียนในสาขานี้อย่างคนมีกึ๋นมา 1 ข้อ
- อยากบอกน้องๆ ที่จะเลือกคณะนี้ว่า??

4. พิมพ์ชื่อ Tags ให้ไปอยู่ในหมวดหมู่ของคณะตัวเอง เช่น มนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ ฯลฯ
รวมถึงหมวดหมู่ Admission เพื่อให้น้องๆ ที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ได้เข้าไปเลือกอ่านได้ตามความสนใจ จากนั้นอย่าลืม.. ส่ง tag ต่อ

Comment

Comment:

Tweet

#77 By (46.165.236.42|148.251.91.38, 46.165.236.42) on 2015-05-17 22:02

#76 By (46.165.236.42|148.251.91.38, 46.165.236.42) on 2015-05-17 22:02

#75 By (46.165.236.42|148.251.91.38, 46.165.236.42) on 2015-05-17 22:01

#74 By (12.208.144.2|148.251.92.48, 12.208.144.2) on 2015-05-13 14:23

#73 By (12.208.144.2|148.251.92.48, 12.208.144.2) on 2015-05-13 14:20

This website is mostly a walkby for all the info you wished about this and didnt know who to ask. Glimpse right here, and also youll undoubtedly uncover it. dddcffgedgfdfccd

#72 By (190.52.192.1|148.251.91.38, 190.52.192.1) on 2015-04-08 14:07

#71 By (96.88.21.45|unknown, 96.88.21.45) on 2015-04-06 02:45

#70 By (96.88.21.45|unknown, 96.88.21.45) on 2015-04-06 02:42

#69 By (122.102.43.26|148.251.91.38, 122.102.43.26) on 2014-09-18 18:08

#68 By (122.102.43.26|148.251.91.38, 122.102.43.26) on 2014-09-18 18:08

#67 By (122.102.43.26|148.251.91.38, 122.102.43.26) on 2014-09-18 18:06

#66 By (192.99.212.38|148.251.91.38, 192.99.212.38) on 2014-07-15 04:37

#65 By (192.99.212.38|148.251.91.38, 192.99.212.38) on 2014-07-15 04:37

#64 By (192.99.212.38|148.251.91.38, 192.99.212.38) on 2014-07-15 04:36

#63 By (149.13.245.23|148.251.92.48, 149.13.245.23) on 2014-07-13 23:55

Hello! ckkkkcb interesting ckkkkcb site! I'm really like it! Very, very ckkkkcb good!

#62 By (88.129.220.5|88.129.220.5) on 2014-02-07 02:54

Hello! bcdcece interesting bcdcece site! I'm really like it! Very, very bcdcece good!

#61 By (176.31.8.1|176.31.8.1) on 2014-02-07 02:54

Hello! fbdgdag interesting fbdgdag site! I'm really like it! Very, very fbdgdag good!

#60 By (54.193.53.55|54.193.53.55) on 2014-02-07 02:54

Hello! dfdddee interesting dfdddee site! I'm really like it! Very, very dfdddee good!

#59 By (115.228.106.81|115.228.106.81) on 2014-01-29 17:15

Hello! cfaakec interesting cfaakec site! I'm really like it! Very, very cfaakec good!

#58 By (85.17.227.2|85.17.227.2) on 2014-01-29 17:14

Hello! eakcdck interesting eakcdck site! I'm really like it! Very, very eakcdck good!

#57 By (86.122.124.11|86.122.124.11) on 2014-01-29 17:14

Articles like these put the consumer in the driver seat-very imtporant.

#56 By ikosTGKtPAb (94.23.238.222) on 2013-07-26 14:29

Very nice site!

#55 By iupwtuwt (103.7.57.18|200.222.4.90) on 2013-04-12 10:42

Hello! cecegfa interesting cecegfa site! I'm really like it! Very, very cecegfa good!

#54 By eywteyuy (103.7.57.18|84.22.178.163) on 2013-04-12 10:40

84KPwp <a href="http://zthmhwjbijog.com/">zthmhwjbijog</a>, rdpfltwuqtqj, [link=http://redxkjsgbxhy.com/]redxkjsgbxhy[/link], http://xshgrmtemymu.com/

#53 By DXuvkXCIdzBrWFBH (103.7.57.18|113.59.34.20) on 2013-03-23 08:16

Hello! bkaedfg interesting bkaedfg site! I'm really like it! Very, very bkaedfg good!

#52 By tpoeeour (103.7.57.18|217.196.24.114) on 2012-11-22 20:57

Very nice site!

#51 By eeiyyere (103.7.57.18|99.135.26.131) on 2012-06-06 12:29

Hello! bkeddgg interesting bkeddgg site! I'm really like it! Very, very bkeddgg good!

#50 By ewtiweyp (103.7.57.18|202.177.214.120) on 2012-06-06 12:27

1PAPWQ <a href="http://rqqmiwnftcsb.com/">rqqmiwnftcsb</a>, [url=http://ifsqgmpyodsd.com/]ifsqgmpyodsd[/url], [link=http://lkdusvjysvwt.com/]lkdusvjysvwt[/link], http://wzmjoworuyye.com/

#49 By rsthpq (61.115.229.74) on 2010-10-20 11:57

comment6, viagra viagra, adult dating uk, cialis, online dating sites, cheap cigs, discount viagra, Cigarettes, buying acomplia online, order cialis, free adult dating, completely free dating sites, Adipex, Cialis, poker viagra, Sex Dating, Dating Services, buy cheap levitra spam, gay dating service,

#48 By Cialis (140.147.6.203) on 2010-10-19 09:50

comment6, cheap generic cialis, tax free cigarettes, bethin, Adult Dating, Dating Sites, buy viagra french, adult sex dating,

#47 By free online dating (195.229.241.178) on 2010-10-19 08:17

comment4, online viagra supply, cialis, jew online dating, buy cigarettes, cialis mg size, Acomplia, adipex-p, cialis, buy viagra, Dating Services, Phentermine, levitra vardenafil, free gay dating,

#46 By over the counter viagra (66.54.27.1) on 2010-10-19 06:47

comment3, bboy, cialis online, Lance Armstrong, levitra link,

#45 By Canadian Cyclists, (140.142.35.133) on 2010-10-18 20:21

comment2, acomplia diet drug purephentermine, effects of viagra,

#44 By acomplia (92.61.34.22) on 2010-10-13 09:49

comment6, Antabuse, anxiety and lexapro, buy klonopin, alprazolam 2mg, cialis super active 30 pills, Doxycycline, nasal valium, lipitor triglycerides, Prednisone, viagra soft tabs 10 pills, propecia forum, diet pill acomplia, Ambien, Cialis, Reductil, retin-a.com, rimonabant, no prescription, Viagra, buy clomid,

#43 By order acomplia online (174.120.157.69) on 2010-10-13 08:29

zBZ0gf <a href="http://knicvgqswsun.com/">knicvgqswsun</a>, [url=http://gaaxzvkfjtkg.com/]gaaxzvkfjtkg[/url], [link=http://rzjezxtefhjv.com/]rzjezxtefhjv[/link], http://hrwzfsyucdpo.com/

#42 By vtngyyxp (212.18.46.91) on 2010-10-11 16:44

comment5, acomplia report, usa pharmacy viagra,

#41 By reliable acomplia websites (86.96.228.86) on 2010-10-11 01:20

comment1, cost of lasix, buy antabuse, Nexium, order viagra, valium, boards cat prednisone, Valtrex, acomplia, ambien, Reductil, Phentermine, levaquin, viagra, loose weight, rimonabant, clomid cycle ovulation,

#40 By propecia and prescription (189.206.101.194) on 2010-10-10 15:31

comment1, adipex-p, 250 antabuse mg, lexapro.com, low price viagra, doxycycline, cialis 5mg, lipitor, acomplia for less, similar to viagra,

#39 By coupon levaquin (62.60.14.1) on 2010-10-10 13:07

comment3, free online adult dating, replica watches, viagra köp, ampicillin pentrexyl, viagra 25 mg, buy propecia from usa, breguet replica watches, sex dating sim games, cipro use, auto insurance, marlboro cigarettes,

#38 By camel cigarettes (142.35.45.220) on 2010-10-10 10:41

comment3, adipex 37.5 no prescription overseas, Lexapro, klonopin abuse, accutane dosage, line prescription viagra, buy alprazolam, 20mg cialis, drug more prednisone use, viagra, propecia darker hair, levaquin,

#37 By clomid and multiple birth (62.60.14.1) on 2010-10-10 00:05

comment1, Adipex, antabuse, Klonopin, lexapro weight loss, Accutane, anxiety alprazolam, doxycycline effects gonorrhea, Valium, generic cialis, propecia.com, ambien, 4you.com buy cialis.medical link, Meridia, Phentermine, order levaquin, does rimonabant work, Viagra,

#35 By Rimonabant (203.121.36.51) on 2010-10-09 21:36

comment1, Adipex, antabuse, Klonopin, lexapro weight loss, Accutane, anxiety alprazolam, doxycycline effects gonorrhea, Valium, generic cialis, propecia.com, ambien, 4you.com buy cialis.medical link, Meridia, Phentermine, order levaquin, does rimonabant work, Viagra,

#35 By Rimonabant (194.31.241.222) on 2010-10-09 21:36

comment5, Klonopin, buy viagra where, order cialis, side effects doxycycline medication, Valtrex, Acomplia,

#34 By zolpidem (196.35.158.183) on 2010-10-09 19:05

comment1, Antabuse, accutane cause hair loss, alprazolam xanax, cialis, doxycycline long term effects, cialis online no, viagra online doma, buy lipitor, cheapest propecia, what is valtrex, ambien, meridia fast delivery, retin zoloft, tavanic,

#33 By lasix online (184.73.253.79) on 2010-10-09 16:38

comment3, adipex, klonopin narcotic, prednisone side effects, viagra buy doctors, acomplia conditional approval, clomid.com,

#32 By propecia (178.162.181.69) on 2010-10-09 01:37

comment5, generic adipex-p 37.5mg without a prescription, lasix, alcoholism antabuse medication, cialis drug viagra vs, Cialis, prednisone.com, propecia vs rogaine, acomplia, meridia weight loss medication, Cialis, rimonabant reputable purchase,

#31 By rimonabant (218.75.75.246) on 2010-10-08 18:12

comment5, generic adipex-p 37.5mg without a prescription, lasix, alcoholism antabuse medication, cialis drug viagra vs, Cialis, prednisone.com, propecia vs rogaine, acomplia, meridia weight loss medication, Cialis, rimonabant reputable purchase,

#30 By rimonabant (173.203.243.138) on 2010-10-08 18:12

comment5, tucson diabetic acomplia, viagra online,

#29 By Acomplia (66.54.27.1) on 2010-10-08 04:44

comment6, acomplia, how does viagra work,

#28 By generic viagra (216.225.158.65) on 2010-10-07 09:46