ไม่ใช่มาเฟียทีไหน  แต่ดวงอาทิตย์ก็มีอาณาเขตที่ใครข้างนอก "อย่าแหยม" เช่นกัน 

มันเป็นอาณาเขตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่มันมีอยู่จริง ในขณะที่ดวงอาทิตย์ทำตัวเป็นพี่ใหญ่คอยปกป้องลูกน้องคนสนิทดาวเคราะห์ (planet)ทั้ง 9  เอ๊ะ ไม่ใช่นิ นอกเล็กคนสุดท้องที่ชื่อโรมันว่าพลูโต(Pluto) ชื่อกรีกว่าฮาเดส(Hades) ถูกปลดออกไปจากกลุ่มจนเหลือ 8 แล้ว  กลายเป็นกลุ่มลูกกระจ๊อกของโฮคุโตะ(หากไม่เข้าใจแก๊กนี้ กรุณาไปอ่าน คุโรมาตี้ โรงเรียนคนบวม เพิ่มเติม)  หรือดาวเคราะแคระห์(dwarf planet) เพียงเพราะบังอาจหือกับอาเธน่าและเหล่าเซนต์เด็กเส้น (ไม่ใช่แล้ววววววว)

 ถ้าใครยังจำกันได้ถึง Entry เก่าก่อน ที่อธิบายว่าดวงอา่ทิตย์ปลดปล่อยลมสุริยะ(Solar Wind)  อันเป็นกระแสของอนุภาคมีประจุ เช่น โปรตอน อิเลคตรอน อิออนบวกของธาตุ เป็นต้น  ออกมาจากดวงอาทิตย์อยู่ตลอดเวลา เร็วบ้างช้าบ้าง หนาแน่นมากหนาแน่นน้อย ไปตามเืรื่อง  ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 400 กิโลเมตรต่อวินาที  ทว่า ไม่ใช่แค่ดวงอาทิตย์ของเราเท่านั้นที่มีกระแสอนุภาคพวกนี้  ดาวฤกษ์อื่นๆ เค้าก็ต้องมีเหมือนกัน แต่เราเรียกว่า "ลมดาวฤกษ์" (Stellar Wind)  

 

ลมสุริยะที่ไหลออกมาจากดวงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง ทำอะไรโลกไม่ได้นัก เพราะโลกมีสนามแม่เหล็กคุ้มกัน credit: scijinks.jpl.nasa.gov
 
เมื่อแต่ละแก๊ง(ระบบดาวฤกษ์) ต่างก็เป่าลมของตัวเองออกมา แล้วถ้าลมดาวฤกษ์ดวงอื่นๆ หลายๆ ดวงมารวมกันแล้วปะทะเข้ากับ  ลมสุริยะ ล่ะจะเกิดอะไรขึ้น!!!  สงครามระหว่างแก๊งอย่างอย่างนั้นรึ?!!!
 
ก่อนจะพูดอะไรกันต่อไป  เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า "ของไหล"(fluid) นั้นไม่จำเป็นต้องเป็นของเหลว(liquid) เสมอไปครับ  ก๊าซที่เคลื่อนที่ อากาศที่เคลื่อนที่เป็นลม  นักฟิสิกส์ก็เรียกว่าของไหล  หรือกระแสของอนุภาคภายในเครื่องเร่งอนุภาค ภ